انتخابات نمایندگی مدیران مسئول در هفدهمین دوره هیأت نظارت بر مطبوعات

انتظامی، حسین

1. انتظامی، حسین

رتبه : 1
رسانه : فارغ التحصیلان
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

852


درصد :

%49.74


رحمانیان، مهدی

2. رحمانیان، مهدی

رتبه : 2
رسانه : شرق
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : روزنامه
تعداد آرا :

222


درصد :

%12.96


زارعی ولی آباد، میلاد

3. زارعی ولی آباد، میلاد

رتبه : 3
رسانه : شهر و روستا (ماده 16)
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : ماهنامه
تعداد آرا :

52


درصد :

%3.04


معروفی، عبدالسلام

4. معروفی، عبدالسلام

رتبه : 4
رسانه : آوای مرز
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

29


درصد :

%1.69


آذری مهر، محمد

5. آذری مهر، محمد

رتبه : 5
رسانه : نیمروز گلستان
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

25


درصد :

%1.46


هدایتی بنیادآباد، محسن

6. هدایتی بنیادآباد، محسن

رتبه : 6
رسانه : خزر نما
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

24


درصد :

%1.40


حسینی کوهساری، سید مفید

7. حسینی کوهساری، سید مفید

رتبه : 7
رسانه : حوزه.
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : خبرگزاری
تعداد آرا :

20


درصد :

%1.17


اشرافی، مرتضی

8. اشرافی، مرتضی

رتبه : 8
رسانه : پژوهش نامه تاریخ، سیاست و رسانه
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : فصلنامه
تعداد آرا :

17


درصد :

%0.99


برزگر جلالی، مسعود

9. برزگر جلالی، مسعود

رتبه : 9
رسانه : ساقی آذربایجان
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : روزنامه
تعداد آرا :

14


درصد :

%0.82


بری گبلو، مرتضی

10. بری گبلو، مرتضی

رتبه : 9
رسانه : آران مغان
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

14


درصد :

%0.82


محرابی، حسن

11. محرابی، حسن

رتبه : 11
رسانه : وحید
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : ماهنامه
تعداد آرا :

13


درصد :

%0.76


آقایان مقدم، عاطفه

12. آقایان مقدم، عاطفه

رتبه : 12
رسانه : سلام کرمانشاه
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : هفته نامه
تعداد آرا :

12


درصد :

%0.70


تاجداری، ام لیلا

13. تاجداری، ام لیلا

رتبه : 12
رسانه : شروع
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : روزنامه
تعداد آرا :

12


درصد :

%0.70


بیانی، بهاره

14. بیانی، بهاره

رتبه : 14
رسانه : ژوانگه
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : هفته نامه
تعداد آرا :

11


درصد :

%0.64


ابراهیمی، امیر

15. ابراهیمی، امیر

رتبه : 15
رسانه : ریگا
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : هفته نامه
تعداد آرا :

10


درصد :

%0.58


امینی اسکندانی، پروین

16. امینی اسکندانی، پروین

رتبه : 15
رسانه : آناک
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : هفته نامه
تعداد آرا :

10


درصد :

%0.58


ایازی، محمدحسن

17. ایازی، محمدحسن

رتبه : 15
رسانه : آرمان تبریز
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

10


درصد :

%0.58


فتحی، فرحناز

18. فتحی، فرحناز

رتبه : 15
رسانه : آوای میهن
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : ماهنامه
تعداد آرا :

10


درصد :

%0.58


باوند، پیمان

19. باوند، پیمان

رتبه : 19
رسانه : صدای جنوب
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

9


درصد :

%0.53


محمدی، علی

20. محمدی، علی

رتبه : 19
رسانه : موج نو
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : هفته نامه
تعداد آرا :

9


درصد :

%0.53


پورشمسی، عادل

21. پورشمسی، عادل

رتبه : 21
رسانه : عصر لارستان
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : هفته نامه
تعداد آرا :

8


درصد :

%0.47


سلیمان زاده، شهرام

22. سلیمان زاده، شهرام

رتبه : 21
رسانه : انعکاس بناب
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

8


درصد :

%0.47


نائبی، محمد صادق

23. نائبی، محمد صادق

رتبه : 21
رسانه : صدای میانه
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

8


درصد :

%0.47


هاشمی، زینب

24. هاشمی، زینب

رتبه : 21
رسانه : کیاست
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : هفته نامه
تعداد آرا :

8


درصد :

%0.47


تویسرکان منش، رضا

25. تویسرکان منش، رضا

رتبه : 25
رسانه : تندرست نیوز
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

7


درصد :

%0.41


سلطانی، حشمت اله

26. سلطانی، حشمت اله

رتبه : 25
رسانه : ابراز
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : هفته نامه
تعداد آرا :

7


درصد :

%0.41


سمواتی، فاطمه

27. سمواتی، فاطمه

رتبه : 25
رسانه : فکر و نظر
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : فصلنامه
تعداد آرا :

7


درصد :

%0.41


فلاحی، زهره

28. فلاحی، زهره

رتبه : 25
رسانه : همبستگی ملت
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : هفته نامه
تعداد آرا :

7


درصد :

%0.41


یزدان پناه، میلاد

29. یزدان پناه، میلاد

رتبه : 25
رسانه : خبر هامون
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

7


درصد :

%0.41


به آبادی فروتقه، شهرزاد

30. به آبادی فروتقه، شهرزاد

رتبه : 30
رسانه : اخبار تحقیق و توسعه
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

6


درصد :

%0.35


پرندوار، سعید

31. پرندوار، سعید

رتبه : 30
رسانه : ندای بویراحمد
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

6


درصد :

%0.35


جعفری جوزانی، مازیار

32. جعفری جوزانی، مازیار

رتبه : 30
رسانه : دیدگاه هنر
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : ماهنامه
تعداد آرا :

6


درصد :

%0.35


سپه وند، نرگس

33. سپه وند، نرگس

رتبه : 30
رسانه : سنگ نوشته
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

6


درصد :

%0.35


مربی هروی، هلن

34. مربی هروی، هلن

رتبه : 30
رسانه : مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار
نوع مجوز : الکترونیک - غیر برخط
دوره انتشار : دو فصلنامه
تعداد آرا :

6


درصد :

%0.35


مردانی نوکنده، محمد حسین

35. مردانی نوکنده، محمد حسین

رتبه : 30
رسانه : پژوهش نامه معارف حسینی
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : فصلنامه
تعداد آرا :

6


درصد :

%0.35


مهدی خانی، علی

36. مهدی خانی، علی

رتبه : 30
رسانه : سرمه بیداری
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : ماهنامه
تعداد آرا :

6


درصد :

%0.35


آهنگ، وحید

37. آهنگ، وحید

رتبه : 37
رسانه : خبر دیشموک
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

5


درصد :

%0.29


امیرخانی، امیر

38. امیرخانی، امیر

رتبه : 37
رسانه : دام و طیور ایران
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : سالنامه
تعداد آرا :

5


درصد :

%0.29


حسینی پور، فرزانه

39. حسینی پور، فرزانه

رتبه : 37
رسانه : اخبار بانک
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

5


درصد :

%0.29


خوش سیرت شالدهی، حسین

40. خوش سیرت شالدهی، حسین

رتبه : 37
رسانه : دنیای اطلاعات برتر
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : ماهنامه
تعداد آرا :

5


درصد :

%0.29


دیمه کار، محمد

41. دیمه کار، محمد

رتبه : 37
رسانه : مکران
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

5


درصد :

%0.29


رویتوند غیاثوند، داود

42. رویتوند غیاثوند، داود

رتبه : 37
رسانه : هفت روز کشاورزان
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : روزنامه
تعداد آرا :

5


درصد :

%0.29


ساعدی، خبات

43. ساعدی، خبات

رتبه : 37
رسانه : کورده واری
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : ماهنامه
تعداد آرا :

5


درصد :

%0.29


کمالی باغستانی، محمد

44. کمالی باغستانی، محمد

رتبه : 37
رسانه : بندرعباس
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : دو هفته نامه
تعداد آرا :

5


درصد :

%0.29


اخوان اصغری، خلیل

45. اخوان اصغری، خلیل

رتبه : 45
رسانه : کاشف اسرار
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

4


درصد :

%0.23


براتی، آرش

46. براتی، آرش

رتبه : 45
رسانه : آفاق فیروزآباد
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : هفته نامه
تعداد آرا :

4


درصد :

%0.23


بصیریان راد، محمد

47. بصیریان راد، محمد

رتبه : 45
رسانه : عصر عدالت
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

4


درصد :

%0.23


ثقفی، علی

48. ثقفی، علی

رتبه : 45
رسانه : همدان نیوز
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

4


درصد :

%0.23


جندقی، محسن

49. جندقی، محسن

رتبه : 45
رسانه : بانک مردم
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

4


درصد :

%0.23


خوشقدم برازجانی، ایمان

50. خوشقدم برازجانی، ایمان

رتبه : 45
رسانه : دیار جنوب
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

4


درصد :

%0.23


ذاکری، سعید

51. ذاکری، سعید

رتبه : 45
رسانه : ذاکر خبر
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

4


درصد :

%0.23


ربیع زاده، میلاد

52. ربیع زاده، میلاد

رتبه : 45
رسانه : کاپیتان نیوز
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

4


درصد :

%0.23


روح الامین، سید علی

53. روح الامین، سید علی

رتبه : 45
رسانه : شیرین طنز
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

4


درصد :

%0.23


روشن، محمدعلی

54. روشن، محمدعلی

رتبه : 45
رسانه : میهن خبر
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

4


درصد :

%0.23


ریاحی، میثم

55. ریاحی، میثم

رتبه : 45
رسانه : ریاح
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : هفته نامه
تعداد آرا :

4


درصد :

%0.23


ساکی، امین

56. ساکی، امین

رتبه : 45
رسانه : خرم آباد فردا
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

4


درصد :

%0.23


سلطان‌پور، منیر

57. سلطان‌پور، منیر

رتبه : 45
رسانه : صبح اندیشه
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : هفته نامه
تعداد آرا :

4


درصد :

%0.23


سماواتی، محمد فرید

58. سماواتی، محمد فرید

رتبه : 45
رسانه : ئاوات
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : هفته نامه
تعداد آرا :

4


درصد :

%0.23


سمیع زاده، احسان

59. سمیع زاده، احسان

رتبه : 45
رسانه : اطلاعات و اخبار کشاورزی و منابع طبیعی
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

4


درصد :

%0.23


شکری رفسنجانی، رضا

60. شکری رفسنجانی، رضا

رتبه : 45
رسانه : فرهنگ و هنر معاصر
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : هفته نامه
تعداد آرا :

4


درصد :

%0.23


علیزاده، هادی

61. علیزاده، هادی

رتبه : 45
رسانه : زرند نیوز
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

4


درصد :

%0.23


محمدی ابرده، سید محمد

62. محمدی ابرده، سید محمد

رتبه : 45
رسانه : صبح مشهد
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

4


درصد :

%0.23


محمدی نژاد پاشاکی، احمد

63. محمدی نژاد پاشاکی، احمد

رتبه : 45
رسانه : زبان کاوی کاربردی
نوع مجوز : الکترونیک - غیر برخط
دوره انتشار : فصلنامه
تعداد آرا :

4


درصد :

%0.23


مقنی دهخوارقانی، علی اصغر

64. مقنی دهخوارقانی، علی اصغر

رتبه : 45
رسانه : کاریران
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : دو هفته نامه
تعداد آرا :

4


درصد :

%0.23


ملایی، منیژه

65. ملایی، منیژه

رتبه : 45
رسانه : مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : دو ماهنامه
تعداد آرا :

4


درصد :

%0.23


موسوی، سید محمدرضا

66. موسوی، سید محمدرضا

رتبه : 45
رسانه : راهبرد سیاسی
نوع مجوز : الکترونیک - غیر برخط
دوره انتشار : فصلنامه
تعداد آرا :

4


درصد :

%0.23


بهوندیوسفی، محمد علی

67. بهوندیوسفی، محمد علی

رتبه : 67
رسانه : رامهرمز نامه
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : هفته نامه
تعداد آرا :

3


درصد :

%0.18


تقی زاده بهجتی، حامد

68. تقی زاده بهجتی، حامد

رتبه : 67
رسانه : سینما خانه
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

3


درصد :

%0.18


حاجیان، پویا

69. حاجیان، پویا

رتبه : 67
رسانه : دلوارنامه
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : دو هفته نامه
تعداد آرا :

3


درصد :

%0.18


دانا، مجید

70. دانا، مجید

رتبه : 67
رسانه : شریعت نامه
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : ماهنامه
تعداد آرا :

3


درصد :

%0.18


داودی نژاد، امیرمحمود

71. داودی نژاد، امیرمحمود

رتبه : 67
رسانه : طلوع لرستان
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : هفته نامه
تعداد آرا :

3


درصد :

%0.18


رسائی، مصطفی

72. رسائی، مصطفی

رتبه : 67
رسانه : سفیر شوشتر
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

3


درصد :

%0.18


رضی کنیمی، مهدی

73. رضی کنیمی، مهدی

رتبه : 67
رسانه : مازند ورزش
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

3


درصد :

%0.18


ریاحی، بهروز

74. ریاحی، بهروز

رتبه : 67
رسانه : سرآمد کیفیت
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : هفته نامه
تعداد آرا :

3


درصد :

%0.18


زمانی، اکبر

75. زمانی، اکبر

رتبه : 67
رسانه : پول و تجارت
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

3


درصد :

%0.18


صحرایی، احسان

76. صحرایی، احسان

رتبه : 67
رسانه : نسیم دهلران
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

3


درصد :

%0.18


عامری، احمد

77. عامری، احمد

رتبه : 67
رسانه : روابط عمومی نوین ایران
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

3


درصد :

%0.18


عرب نژاد، حسین

78. عرب نژاد، حسین

رتبه : 67
رسانه : میهن نوین
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

3


درصد :

%0.18


فراهانی، مریم

79. فراهانی، مریم

رتبه : 67
رسانه : سفر نورد
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

3


درصد :

%0.18


کریمائی، مهدی

80. کریمائی، مهدی

رتبه : 67
رسانه : یاران خورشید
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : هفته نامه
تعداد آرا :

3


درصد :

%0.18


نجیب زاده، معصومه

81. نجیب زاده، معصومه

رتبه : 67
رسانه : علوم سرا
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

3


درصد :

%0.18


نظری مهر، رضا

82. نظری مهر، رضا

رتبه : 67
رسانه : نبض نفت
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

3


درصد :

%0.18


نوروزی، مجیدرضا

83. نوروزی، مجیدرضا

رتبه : 67
رسانه : بحرالعلوم
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : هفته نامه
تعداد آرا :

3


درصد :

%0.18


نوری، رضا

84. نوری، رضا

رتبه : 67
رسانه : خورشید خراسان
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : دو هفته نامه
تعداد آرا :

3


درصد :

%0.18


احمدیان، سپهدار

85. احمدیان، سپهدار

رتبه : 85
رسانه : فصلی نو
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : فصلنامه
تعداد آرا :

2


درصد :

%0.12


جعفری نژاد، پوران

86. جعفری نژاد، پوران

رتبه : 85
رسانه : فرهنگ رامهرمز
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : ماهنامه
تعداد آرا :

2


درصد :

%0.12


حق شناس کاشانی، محمد علی

87. حق شناس کاشانی، محمد علی

رتبه : 85
رسانه : معمار و مد امروز
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : فصلنامه
تعداد آرا :

2


درصد :

%0.12


حیدری، محمد صادق

88. حیدری، محمد صادق

رتبه : 85
رسانه : بین المللی عکس خبری
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

2


درصد :

%0.12


دهستانی مجومرد، هادی

89. دهستانی مجومرد، هادی

رتبه : 85
رسانه : پیام رضوان
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : فصلنامه
تعداد آرا :

2


درصد :

%0.12


رفیعی طبا زواره، محمد علی

90. رفیعی طبا زواره، محمد علی

رتبه : 85
رسانه : نماد برتر
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

2


درصد :

%0.12


سلطانی، احمد

91. سلطانی، احمد

رتبه : 85
رسانه : بیان خدابنده
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : هفته نامه
تعداد آرا :

2


درصد :

%0.12


شریفی بناب، سید هادی

92. شریفی بناب، سید هادی

رتبه : 85
رسانه : کافه دانش
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

2


درصد :

%0.12


صبوری فرد، مرتضی

93. صبوری فرد، مرتضی

رتبه : 85
رسانه : موج خراسان
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

2


درصد :

%0.12


عینالو، سیاوش

94. عینالو، سیاوش

رتبه : 85
رسانه : ندای خوشه های طلایی
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : دو هفته نامه
تعداد آرا :

2


درصد :

%0.12


غلامی اول، احمد

95. غلامی اول، احمد

رتبه : 85
رسانه : زوج
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : سالنامه
تعداد آرا :

2


درصد :

%0.12


غیاثوند، محبوبه

96. غیاثوند، محبوبه

رتبه : 85
رسانه : رادیو کوهنورد
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

2


درصد :

%0.12


فرجام ترخونی، علیرضا

97. فرجام ترخونی، علیرضا

رتبه : 85
رسانه : شهر و ساختمان
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : ماهنامه
تعداد آرا :

2


درصد :

%0.12


فرشاد، رضا

98. فرشاد، رضا

رتبه : 85
رسانه : شکوفه
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : ماهنامه
تعداد آرا :

2


درصد :

%0.12


فرقان طریقه، غزاله

99. فرقان طریقه، غزاله

رتبه : 85
رسانه : گود و میدان
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

2


درصد :

%0.12


اقتصاد، علیرضا

100. اقتصاد، علیرضا

رتبه : 100
رسانه : احوال نیوز
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

1


درصد :

%0.06


جعفری، سودابه

101. جعفری، سودابه

رتبه : 100
رسانه : خاتون شرق
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : هفته نامه
تعداد آرا :

1


درصد :

%0.06


حائری، سید محمدحسین

102. حائری، سید محمدحسین

رتبه : 100
رسانه : هویت ایرانی
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : ماهنامه
تعداد آرا :

1


درصد :

%0.06


حبیبی کیاه آبادی، محسن

103. حبیبی کیاه آبادی، محسن

رتبه : 100
رسانه : دیار زیتون (ماده 16)
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : ماهنامه
تعداد آرا :

1


درصد :

%0.06


حسینی، کبری

104. حسینی، کبری

رتبه : 100
رسانه : آفتاب سلامت
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : فصلنامه
تعداد آرا :

1


درصد :

%0.06


خداوردی، علی‌اصغر

105. خداوردی، علی‌اصغر

رتبه : 100
رسانه : عصر کار
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

1


درصد :

%0.06


خرمی مشکانی، محمد علی

106. خرمی مشکانی، محمد علی

رتبه : 100
رسانه : مشکات آنلاین
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

1


درصد :

%0.06


خوشابی نوبر، نگار

107. خوشابی نوبر، نگار

رتبه : 100
رسانه : ترنم اسکو
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : هفته نامه
تعداد آرا :

1


درصد :

%0.06


درویش قنبر، مهری

108. درویش قنبر، مهری

رتبه : 100
رسانه : فردای همدان
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

1


درصد :

%0.06


رشیدپور، محمد

109. رشیدپور، محمد

رتبه : 100
رسانه : صبح ملت نیوز
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

1


درصد :

%0.06


سید ابراهیمی، سید مصطفی

110. سید ابراهیمی، سید مصطفی

رتبه : 100
رسانه : برآورد
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : ماهنامه
تعداد آرا :

1


درصد :

%0.06


صمدی، علی

111. صمدی، علی

رتبه : 100
رسانه : کام شیرین
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

1


درصد :

%0.06


عبدالعلی زاده، ملیحه

112. عبدالعلی زاده، ملیحه

رتبه : 100
رسانه : صدای شهروند
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : دو هفته نامه
تعداد آرا :

1


درصد :

%0.06


عصاری، علی

113. عصاری، علی

رتبه : 100
رسانه : نوشهر
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : فصلنامه
تعداد آرا :

1


درصد :

%0.06


علی پور، رسول

114. علی پور، رسول

رتبه : 100
رسانه : روز سایه بان
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : ماهنامه
تعداد آرا :

1


درصد :

%0.06


ممی نژاد اصل مرنی، فریبا

115. ممی نژاد اصل مرنی، فریبا

رتبه : 100
رسانه : طلوع خرداد
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : ماهنامه
تعداد آرا :

1


درصد :

%0.06


نجفی، مهدی

116. نجفی، مهدی

رتبه : 100
رسانه : فومن ما
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

1


درصد :

%0.06


ابراهیمی علی ابادی، میلاد

117. ابراهیمی علی ابادی، میلاد

رتبه : 117
رسانه : آوای رشت
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

0


درصد :

%0.00


خبازکناری، قربانعلی

118. خبازکناری، قربانعلی

رتبه : 117
رسانه : کناریها
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

0


درصد :

%0.00


شمسینی غیاثوند، حسن

119. شمسینی غیاثوند، حسن

رتبه : 117
رسانه : مطالعات منافع ملی
نوع مجوز : الکترونیک - غیر برخط
دوره انتشار : فصلنامه
تعداد آرا :

0


درصد :

%0.00


فتحی، میلاد

120. فتحی، میلاد

رتبه : 117
رسانه : پژوهش در هنر و علوم انسانی
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : ماهنامه
تعداد آرا :

0


درصد :

%0.00


کنعانی پور، حمید

121. کنعانی پور، حمید

رتبه : 117
رسانه : مهر پارسیان
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : ماهنامه
تعداد آرا :

0


درصد :

%0.00


وحیدی، سید مهدی

122. وحیدی، سید مهدی

رتبه : 117
رسانه : مسافر نامه
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

0


درصد :

%0.00