انتخابات نمایندگی مدیران مسئول در هفدهمین دوره هیأت نظارت بر مطبوعات

شناسه نامزد : 918
کد ملی : 265####683
نام خانوادگی : ابراهیمی علی ابادی
نام : میلاد
تاریخ تولد : 1365/06/30
میزان تحصیلات : کارشناسی مدیریت از فرهنگ و هنر شماره یک رشت
نام رسانه : آوای رشت (الکترونیک - برخط ، پایگاه خبری)
ابراهیمی علی ابادی، میلاد

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :