انتخابات نمایندگی مدیران مسئول در هفدهمین دوره هیأت نظارت بر مطبوعات

شناسه نامزد : 686
کد ملی : 316####702
نام خانوادگی : دیمه کار
نام : محمد
تاریخ تولد : 1357/04/04
میزان تحصیلات : کارشناسی ارشد روان شناسی از بندرعباس
نام رسانه : مکران (الکترونیک - برخط ، پایگاه خبری)
دیمه کار، محمد

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :