انتخابات نمایندگی مدیران مسئول در هفدهمین دوره هیأت نظارت بر مطبوعات

شناسه نامزد : 1018
کد ملی : 451####820
نام خانوادگی : صحرایی
نام : احسان
تاریخ تولد : 1367/04/01
میزان تحصیلات : کارشناسی کامپیوتر از واحد دهلران
نام رسانه : نسیم دهلران (الکترونیک - برخط ، پایگاه خبری)
صحرایی، احسان

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :