انتخابات نمایندگی مدیران مسئول در هفدهمین دوره هیأت نظارت بر مطبوعات

شناسه نامزد : 829
کد ملی : 203####681
نام خانوادگی : آذری مهر
نام : محمد
تاریخ تولد : 1349/11/01
میزان تحصیلات : کارشناسی علوم تربیتی از آزاداسلامی واحدساری
نام رسانه : نیمروز گلستان (الکترونیک - برخط ، پایگاه خبری)
آذری مهر، محمد

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :