انتخابات نمایندگی مدیران مسئول در هفدهمین دوره هیأت نظارت بر مطبوعات

شناسه نامزد : 817
کد ملی : 275####049
نام خانوادگی : برزگر جلالی
نام : مسعود
تاریخ تولد : 1350/08/05
میزان تحصیلات : کارشناسی ارشد ادبیات فارسی از آزاد واحد تبریز
نام رسانه : ساقی آذربایجان (چاپی ، روزنامه)
برزگر جلالی، مسعود

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :