انتخابات نمایندگی مدیران مسئول در هفدهمین دوره هیأت نظارت بر مطبوعات

شناسه نامزد : 786
کد ملی : 425####282
نام خانوادگی : باوند
نام : پیمان
تاریخ تولد : 1358/07/01
میزان تحصیلات : کارشناسی مهندسی کشاورزی از بهبهان
نام رسانه : صدای جنوب (الکترونیک - برخط ، پایگاه خبری)
باوند، پیمان

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :