انتخابات نمایندگی مدیران مسئول در هفدهمین دوره هیأت نظارت بر مطبوعات

شناسه نامزد : 1044
کد ملی : 038####712
نام خانوادگی : جندقی
نام : محسن
تاریخ تولد : 1362/04/26
میزان تحصیلات : کارشناسی خبرنگاری از دانشکده خبر
نام رسانه : بانک مردم (الکترونیک - برخط ، پایگاه خبری)
جندقی، محسن

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :