انتخابات نمایندگی مدیران مسئول در هفدهمین دوره هیأت نظارت بر مطبوعات

شناسه نامزد : 948
کد ملی : 126####561
نام خانوادگی : خرمی مشکانی
نام : محمد علی
تاریخ تولد : 1363/01/23
میزان تحصیلات : کارشناسی ارشد مدیریت رسانه از ادیان و مذاهب قم
نام رسانه : مشکات آنلاین (الکترونیک - برخط ، پایگاه خبری)
خرمی مشکانی، محمد علی

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :