انتخابات نمایندگی مدیران مسئول در هفدهمین دوره هیأت نظارت بر مطبوعات

شناسه نامزد : 965
کد ملی : 079####842
نام خانوادگی : صمدی
نام : علی
تاریخ تولد : 1360/10/01
میزان تحصیلات : کارشناسی سینما از فرهنگ و هنر یزد
نام رسانه : عشق ابدی (الکترونیک - برخط ، پایگاه خبری)
صمدی، علی

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :