انتخابات نمایندگی مدیران مسئول در هفدهمین دوره هیأت نظارت بر مطبوعات

شناسه نامزد : 550
کد ملی : 094####339
نام خانوادگی : صبوری فرد
نام : مرتضی
تاریخ تولد : 1360/06/30
میزان تحصیلات : کارشناسی ارشد مهندسی سیستمهای انرژی از آزاد اسلامی واحد مشهد
نام رسانه : موج خراسان (الکترونیک - برخط ، پایگاه خبری)
صبوری فرد، مرتضی

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :