انتخابات نمایندگی مدیران مسئول در هفدهمین دوره هیأت نظارت بر مطبوعات

شناسه نامزد : 1037
کد ملی : 006####966
نام خانوادگی : تاجداری
نام : ام لیلا
تاریخ تولد : 1359/05/21
میزان تحصیلات : کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی و رسانه از تهران مرکز
نام رسانه : شروع (چاپی ، روزنامه)
تاجداری، ام لیلا

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :