انتخابات نمایندگی مدیران مسئول در هفدهمین دوره هیأت نظارت بر مطبوعات

شناسه نامزد : 1012
کد ملی : 032####031
نام خانوادگی : فلاحی
نام : زهره
تاریخ تولد : 1360/06/10
میزان تحصیلات : کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی از آزاد کرج
نام رسانه : همبستگی ملت (چاپی ، هفته نامه)
فلاحی، زهره

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :