انتخابات نمایندگی مدیران مسئول در هفدهمین دوره هیأت نظارت بر مطبوعات

شناسه نامزد : 956
کد ملی : 359####384
نام خانوادگی : ریاحی
نام : بهروز
تاریخ تولد : 1340/05/12
میزان تحصیلات : دکترا مدیریت دولتی از واحد علوم و تحقیقات
نام رسانه : سرآمد کیفیت (چاپی ، هفته نامه)
ریاحی، بهروز

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :