انتخابات نمایندگی مدیران مسئول در هفدهمین دوره هیأت نظارت بر مطبوعات

شناسه نامزد : 847
کد ملی : 489####218
نام خانوادگی : کریمائی
نام : مهدی
تاریخ تولد : 1347/02/01
میزان تحصیلات : دیپلم اقتصاد اجتماعی از راهیان کربلا
نام رسانه : یاران خورشید (چاپی ، هفته نامه)
کریمائی، مهدی

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :