انتخابات نمایندگی مدیران مسئول در هفدهمین دوره هیأت نظارت بر مطبوعات

شناسه نامزد : 1049
کد ملی : 001####627
نام خانوادگی : ملایی
نام : منیژه
تاریخ تولد : 1368/05/11
میزان تحصیلات : کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی از ارشاد دماوند
نام رسانه : مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه (چاپی ، دو ماهنامه)
ملایی، منیژه

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :