انتخابات نمایندگی مدیران مسئول در هفدهمین دوره هیأت نظارت بر مطبوعات

شناسه نامزد : 825
کد ملی : 498####925
نام خانوادگی : خبازکناری
نام : قربانعلی
تاریخ تولد : 1369/01/01
میزان تحصیلات : کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی/مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور مرکز محمودآباد
نام رسانه : کناریها (الکترونیک - برخط ، پایگاه خبری)
خبازکناری، قربانعلی

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :