انتخابات نمایندگی مدیران مسئول در هفدهمین دوره هیأت نظارت بر مطبوعات

شناسه نامزد : 972
کد ملی : 507####851
نام خانوادگی : عینالو
نام : سیاوش
تاریخ تولد : 1352/11/20
میزان تحصیلات : کارشناسی آموزش ابتدائی از واحد ملکان
نام رسانه : ندای ملکان (چاپی ، دو هفته نامه)
عینالو، سیاوش

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :