انتخابات نمایندگی مدیران مسئول در هفدهمین دوره هیأت نظارت بر مطبوعات

شناسه نامزد : 905
کد ملی : 387####907
نام خانوادگی : درویش قنبر
نام : مهری
تاریخ تولد : 1366/03/03
میزان تحصیلات : کارشناسی زبان و ادبیات فارسی از اسدآباد
نام رسانه : فردای همدان (الکترونیک - برخط ، پایگاه خبری)
درویش قنبر، مهری

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :