انتخابات نمایندگی مدیران مسئول در هفدهمین دوره هیأت نظارت بر مطبوعات

شناسه نامزد : 696
کد ملی : 530####320
نام خانوادگی : روشن
نام : محمدعلی
تاریخ تولد : 1355/03/12
میزان تحصیلات : کاردانی حوزوی از حوزه علمیه
نام رسانه : میهن خبر (الکترونیک - برخط ، پایگاه خبری)
روشن، محمدعلی

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :