انتخابات نمایندگی مدیران مسئول در هفدهمین دوره هیأت نظارت بر مطبوعات

شناسه نامزد : 692
کد ملی : 038####778
نام خانوادگی : ذاکری
نام : سعید
تاریخ تولد : 1366/06/12
میزان تحصیلات : کارشناسی ارشد مدیریت رسانه از تهرانغرب
نام رسانه : ذاکر خبر (الکترونیک - برخط ، پایگاه خبری)
ذاکری، سعید

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :