انتخابات نمایندگی مدیران مسئول در هفدهمین دوره هیأت نظارت بر مطبوعات

شناسه نامزد : 726
کد ملی : 155####682
نام خانوادگی : شریفی بناب
نام : سید هادی
تاریخ تولد : 1366/11/24
میزان تحصیلات : کارشناسی کشاورزی از تبریز
نام رسانه : کافه دانش (الکترونیک - برخط ، پایگاه خبری)
شریفی بناب، سید هادی

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :