انتخابات نمایندگی مدیران مسئول در هفدهمین دوره هیأت نظارت بر مطبوعات

شناسه نامزد : 828
کد ملی : 214####961
نام خانوادگی : سمیع زاده
نام : احسان
تاریخ تولد : 1364/04/12
میزان تحصیلات : کارشناسی کشاورزی از مرکز آموزش جهاد کشاورزی فارس
نام رسانه : اطلاعات و اخبار کشاورزی و منابع طبیعی (الکترونیک - برخط ، پایگاه خبری)
سمیع زاده، احسان

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :