انتخابات نمایندگی مدیران مسئول در هفدهمین دوره هیأت نظارت بر مطبوعات

شناسه نامزد : 1052
کد ملی : 090####804
نام خانوادگی : غلامی اول
نام : احمد
تاریخ تولد : 1344/12/02
میزان تحصیلات : کارشناسی ارشد جغرافیا از مرکز
نام رسانه : زوج (چاپی ، فصلنامه)
غلامی اول، احمد

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :