انتخابات نمایندگی مدیران مسئول در هفدهمین دوره هیأت نظارت بر مطبوعات

شناسه نامزد : 1024
کد ملی : 557####078
نام خانوادگی : نوروزی
نام : مجیدرضا
تاریخ تولد : 1353/06/30
میزان تحصیلات : دکترا مدیریت دولتی از پردیس بین الملل علوم و فنون فارابی
نام رسانه : بحرالعلوم (چاپی ، هفته نامه)
نوروزی، مجیدرضا

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :