انتخابات نمایندگی مدیران مسئول در هفدهمین دوره هیأت نظارت بر مطبوعات

شناسه نامزد : 1025
کد ملی : 339####386
نام خانوادگی : کمالی باغستانی
نام : محمد
تاریخ تولد : 1364/02/15
میزان تحصیلات : کارشناسی ارشد علوم ارتباطات از سوره
نام رسانه : بندرعباس (چاپی ، دو هفته نامه)
کمالی باغستانی، محمد

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :