انتخابات نمایندگی مدیران مسئول در هفدهمین دوره هیأت نظارت بر مطبوعات

شناسه نامزد : 646
کد ملی : 266####601
نام خانوادگی : نجفی
نام : مهدی
تاریخ تولد : 1361/06/05
میزان تحصیلات : کارشناسی علوم سیاسی از دانشگاه آزاداسلامی واحدرشت
نام رسانه : فومن ما (الکترونیک - برخط ، پایگاه خبری)
نجفی، مهدی

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :