انتخابات نمایندگی مدیران مسئول در هفدهمین دوره هیأت نظارت بر مطبوعات

اتمام رای گیری

تعداد نامزدهای تایید صلاحیت شده : 122
تعداد نامزدهای انصراف داده : 45
درصد مشارکت : 50.16
تعداد افراد واجد شرایط : 3,415
تعداد افراد رای دهنده : 1,713

زمانبندی
عملیات شروع پایان
اعلام نامزدی شنبه 1397/08/19 ساعت 00:00 شنبه 1397/08/19 ساعت 23:59
اعلام انصراف از نامزدی چهارشنبه 1397/08/23 ساعت 08:00 یکشنبه 1397/08/27 ساعت 09:00
برگزاری انتخابات یکشنبه 1397/08/27 ساعت 10:00 یکشنبه 1397/08/27 ساعت 20:00