مشخصات انتخابات

مرحله دوم هجدهمین دوره انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت برمطبوعات

اتمام رای گیری

تعداد نامزدهای تایید صلاحیت شده : 69
تعداد نامزدهای انصراف داده : 47
درصد مشارکت : 46.19
تعداد افراد واجد شرایط : 4,044
تعداد افراد رای دهنده : 1,868
زمان برگزاری : سه‌شنبه 1399/09/04 ساعت 10:00 الی سه‌شنبه 1399/09/04 ساعت 16:00
زمان اعلام نامزدی : شنبه 1399/07/05 ساعت 00:00 الی شنبه 1399/07/12 ساعت 16:00
زمان اعلام انصراف از نامزدی : یکشنبه 1399/08/25 ساعت 08:00 الی دوشنبه 1399/09/03 ساعت 14:30
آخرین اخبار