انتخابات نمایندگی مدیران مسئول در هفدهمین دوره هیأت نظارت بر مطبوعات

شناسه نامزد : 1028
کد ملی : 265####616
نام خانوادگی : حبیبی کیاه آبادی
نام : محسن
تاریخ تولد : 1370/02/02
میزان تحصیلات : کارشناسی ارشد عمران از لاهیجان
نام رسانه : دیار زیتون (ماده 16) (چاپی ، ماهنامه)
حبیبی کیاه آبادی، محسن

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :