انتخابات نمایندگی مدیران مسئول در هفدهمین دوره هیأت نظارت بر مطبوعات

شناسه نامزد : 781
کد ملی : 393####812
نام خانوادگی : غیاثوند
نام : محبوبه
تاریخ تولد : 1360/04/12
میزان تحصیلات : کارشناسی زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه پیام نور مرکز قزوین
نام رسانه : رادیو کوهنورد (الکترونیک - برخط ، پایگاه خبری)
غیاثوند، محبوبه

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :