انتخابات نمایندگی مدیران مسئول در هفدهمین دوره هیأت نظارت بر مطبوعات

شناسه نامزد : 1023
کد ملی : 373####339
نام خانوادگی : بیانی
نام : بهاره
تاریخ تولد : 1360/01/05
میزان تحصیلات : کارشناسی ارشد علوم اجتماعی از آزاد اسلامی بابل
نام رسانه : ژوانگه (چاپی ، هفته نامه)
بیانی، بهاره

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :