انتخابات نمایندگی مدیران مسئول در هفدهمین دوره هیأت نظارت بر مطبوعات

شناسه نامزد : 819
کد ملی : 045####832
نام خانوادگی : فتحی
نام : فرحناز
تاریخ تولد : 1356/02/02
میزان تحصیلات : کارشناسی ارشد زبان انگلیسی از تبریز
نام رسانه : آوای میهن (چاپی ، هفته نامه)
فتحی، فرحناز

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :