انتخابات نمایندگی مدیران مسئول در هفدهمین دوره هیأت نظارت بر مطبوعات

شناسه نامزد : 957
کد ملی : 407####076
نام خانوادگی : ساکی
نام : امین
تاریخ تولد : 1360/06/30
میزان تحصیلات : کاردانی مدیریت از کمالوند
نام رسانه : خرم آباد فردا (الکترونیک - برخط ، پایگاه خبری)
ساکی، امین

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :