انتخابات نمایندگی مدیران مسئول در هفدهمین دوره هیأت نظارت بر مطبوعات

شناسه نامزد : 999
کد ملی : 567####676
نام خانوادگی : ایازی
نام : محمدحسن
تاریخ تولد : 1356/10/19
میزان تحصیلات : کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی از مدیریت صنعتی
نام رسانه : آرمان تبریز (الکترونیک - برخط ، پایگاه خبری)
ایازی، محمدحسن

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :