انتخابات نمایندگی مدیران مسئول در هفدهمین دوره هیأت نظارت بر مطبوعات

شناسه نامزد : 933
کد ملی : 091####871
نام خانوادگی : دانا
نام : مجید
تاریخ تولد : 1355/06/23
میزان تحصیلات : کارشناسی ارشد زیست شناسی از واحد مشهد
نام رسانه : شریعت نامه (چاپی ، ماهنامه)
دانا، مجید

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :