انتخابات نمایندگی مدیران مسئول در هفدهمین دوره هیأت نظارت بر مطبوعات

شناسه نامزد : 851
کد ملی : 153####086
نام خانوادگی : نائبی
نام : محمد صادق
تاریخ تولد : 1352/03/30
میزان تحصیلات :
نام رسانه : صدای میانه (الکترونیک - برخط ، پایگاه خبری)
نائبی، محمد صادق

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :