انتخابات نمایندگی مدیران مسئول در هفدهمین دوره هیأت نظارت بر مطبوعات

شناسه نامزد : 841
کد ملی : 432####461
نام خانوادگی : شمسینی غیاثوند
نام : حسن
تاریخ تولد : 1354/05/10
میزان تحصیلات : دکترا علوم سیاسی از تهران
نام رسانه : مطالعات منافع ملی (چاپی ، فصلنامه)
شمسینی غیاثوند، حسن

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :