انتخابات نمایندگی مدیران مسئول در هفدهمین دوره هیأت نظارت بر مطبوعات

شناسه نامزد : 558
کد ملی : 001####008
نام خانوادگی : فرقان طریقه
نام : غزاله
تاریخ تولد : 1370/07/30
میزان تحصیلات : کارشناسی مهندس شیمی از آزاد شهریار
نام رسانه : گود و میدان (الکترونیک - برخط ، پایگاه خبری)
فرقان طریقه، غزاله

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :