انتخابات نمایندگی مدیران مسئول در هفدهمین دوره هیأت نظارت بر مطبوعات

شناسه نامزد : 906
کد ملی : 251####477
نام خانوادگی : نجیب زاده
نام : معصومه
تاریخ تولد : 1349/06/25
میزان تحصیلات : کارشناسی آموزش ابتدایی از علامه حلی
نام رسانه : علوم سرا (الکترونیک - برخط ، پایگاه خبری)
نجیب زاده، معصومه

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :