انتخابات نمایندگی مدیران مسئول در هفدهمین دوره هیأت نظارت بر مطبوعات

شناسه نامزد : 801
کد ملی : 209####434
نام خانوادگی : هدایتی بنیادآباد
نام : محسن
تاریخ تولد : 1358/11/14
میزان تحصیلات : دیپلم کامپیوتر از غیر انتفاعی پژوهش
نام رسانه : خزر نما (الکترونیک - برخط ، پایگاه خبری)
هدایتی بنیادآباد، محسن

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :