انتخابات نمایندگی مدیران مسئول در هفدهمین دوره هیأت نظارت بر مطبوعات

شناسه نامزد : 728
کد ملی : 006####346
نام خانوادگی : وحیدی
نام : سید مهدی
تاریخ تولد : 1362/09/14
میزان تحصیلات : کارشناسی مکانیک از قزوین
نام رسانه : مسافر نامه (الکترونیک - برخط ، پایگاه خبری)
وحیدی، سید مهدی

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :