انتخابات نمایندگی مدیران مسئول در هفدهمین دوره هیأت نظارت بر مطبوعات

بر اساس افراد واجد شرایط رای‌دهی بر اساس افراد شرکت کننده در انتخابات

میزان مشارکت
ردیف عنوان مقدار درصد
1 درصد افراد رای دهنده 1713 %50.16
2 درصد افراد رای نداده 1702 %49.84
جمع 3415 %100.00
شرکت کننده بر اساس دوره انتشار (1401/05/27 18:44:22)
ردیف عنوان مقدار درصد
1 روزنامه (چاپی) 173 %10.10
2 هفته نامه (چاپی) 255 %14.89
3 دو هفته نامه (چاپی) 107 %6.25
4 ماهنامه (چاپی) 260 %15.18
5 دو ماهنامه (چاپی) 27 %1.58
6 فصلنامه (چاپی) 115 %6.71
7 دو فصلنامه (چاپی) 22 %1.28
8 سالنامه (چاپی) 8 %0.47
9 خبرگزاری (الکترونیک - برخط ) 13 %0.76
10 پایگاه خبری (الکترونیک - برخط ) 691 %40.34
11 هفته نامه (الکترونیک - غیر برخط) 0 %0.00
12 ماهنامه (الکترونیک - غیر برخط) 13 %0.76
13 فصلنامه (الکترونیک - غیر برخط) 23 %1.34
14 دو فصلنامه (الکترونیک - غیر برخط) 5 %0.29
15 سالنامه (الکترونیک - غیر برخط) 1 %0.06
16 دو ماهنامه (الکترونیک - غیر برخط) 0 %0.00
جمع 1713 %100.00
شرکت کننده بر اساس نوع مجوز (1401/05/27 18:44:22)
ردیف عنوان مقدار درصد
1 چاپی 967 %56.45
2 الکترونیک - برخط 704 %41.10
3 الکترونیک - غیر برخط 42 %2.45
جمع 1713 %100.00
شرکت کننده بر اساس استان دفتر مرکزی (1401/05/27 18:44:22)
ردیف عنوان مقدار درصد
1 تهران 784 از 1630 %48.10
2 آذربایجان شرقی 67 از 130 %51.54
3 آذربایجان غربی 42 از 58 %72.41
4 اردبیل 45 از 59 %76.27
5 اصفهان 56 از 135 %41.48
6 البرز 30 از 50 %60.00
7 ایلام 12 از 23 %52.17
8 بوشهر 21 از 37 %56.76
9 چهارمحال و بختیاری 8 از 21 %38.10
10 خراسان جنوبی 19 از 34 %55.88
11 خراسان رضوی 50 از 126 %39.68
12 خراسان شمالی 4 از 8 %50.00
13 خوزستان 40 از 69 %57.97
14 زنجان 17 از 22 %77.27
15 سمنان 10 از 23 %43.48
16 سیستان و بلوچستان 15 از 25 %60.00
ردیف عنوان مقدار درصد
17 فارس 45 از 95 %47.37
18 قزوین 9 از 19 %47.37
19 قم 38 از 79 %48.10
20 کردستان 11 از 15 %73.33
21 کرمان 69 از 122 %56.56
22 کرمانشاه 29 از 58 %50.00
23 کهگیلویه و بویراحمد 25 از 38 %65.79
24 گلستان 34 از 56 %60.71
25 گیلان 57 از 139 %41.01
26 لرستان 30 از 58 %51.72
27 مازندران 61 از 109 %55.96
28 مرکزی 11 از 32 %34.38
29 هرمزگان 23 از 32 %71.88
30 همدان 22 از 46 %47.83
31 یزد 29 از 67 %43.28
شرکت کننده بر اساس گستره توزیع (1401/05/27 18:44:22)
ردیف عنوان مقدار درصد
1 سراسری 578 %58.09
2 منطقه ای 126 %12.66
3 استانی 238 %23.92
4 محلی 53 %5.33
جمع 995 %100.00
شرکت کننده بر اساس جنسیت (1401/05/27 18:44:22)
ردیف عنوان مقدار درصد
1 زن 332 %19.38
2 مرد 1381 %80.62
جمع 1713 %100.00
شرکت کننده بر اساس سن و جنسیت (1401/05/27 18:44:22)
ردیف عنوان مقدار درصد
1 زن، سن 20 الی 29 سال 0 %0.00
2 زن، سن 30 الی 39 سال 107 %6.25
3 زن، سن 40 الی 49 سال 143 %8.35
4 زن، سن 50 الی 59 سال 66 %3.86
5 زن، سن 60 الی 69 سال 12 %0.70
6 زن، سن بیشتر از 70 سال 4 %0.23
7 مرد، سن 20 الی 29 سال 0 %0.00
8 مرد، سن 30 الی 39 سال 356 %20.79
9 مرد، سن 40 الی 49 سال 503 %29.38
10 مرد، سن 50 الی 59 سال 323 %18.87
11 مرد، سن 60 الی 69 سال 148 %8.64
12 مرد، سن بیشتر از 70 سال 50 %2.92
جمع 1712 %100.00