انتخابات نمایندگی مدیران مسئول در هفدهمین دوره هیأت نظارت بر مطبوعات

شناسه نامزد : 749
کد ملی : 437####928
نام خانوادگی : سلطانی
نام : احمد
تاریخ تولد : 1351/02/05
میزان تحصیلات : کارشناسی ارشد زبان وادبیات فارسی از آزاد اسلامی
نام رسانه : بیان خدابنده (چاپی ، هفته نامه)
سلطانی، احمد

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :