انتخابات نمایندگی مدیران مسئول در هفدهمین دوره هیأت نظارت بر مطبوعات

شناسه نامزد : 610
کد ملی : 436####940
نام خانوادگی : احمدیان
نام : سپهدار
تاریخ تولد : 1356/12/01
میزان تحصیلات : کارشناسی ارشد ادبیات فارسی از آزاد زنجان
نام رسانه : فصلی نو (چاپی ، فصلنامه)
احمدیان، سپهدار

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :