انتخابات نمایندگی مدیران مسئول در هفدهمین دوره هیأت نظارت بر مطبوعات

شناسه نامزد : 1064
کد ملی : 252####073
نام خانوادگی : اقتصاد
نام : علیرضا
تاریخ تولد : 1345/06/25
میزان تحصیلات : کارشناسی ارشد برنامه ریزی امور فرهنگی از اصفهان
نام رسانه : احوال نیوز (الکترونیک - برخط ، پایگاه خبری)
اقتصاد، علیرضا

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :