انتخابات نمایندگی مدیران مسئول در هفدهمین دوره هیأت نظارت بر مطبوعات

شناسه نامزد : 952
کد ملی : 007####216
نام خانوادگی : اخوان اصغری
نام : خلیل
تاریخ تولد : 1360/03/20
میزان تحصیلات :
نام رسانه : کاشف اسرار (الکترونیک - برخط ، پایگاه خبری)
اخوان اصغری، خلیل

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :