انتخابات نمایندگی مدیران مسئول در هفدهمین دوره هیأت نظارت بر مطبوعات

شناسه نامزد : 602
کد ملی : 250####271
نام خانوادگی : پورشمسی
نام : عادل
تاریخ تولد : 1368/04/12
میزان تحصیلات : کارشناسی ارشد مهندسی تکنولوزی نرم افزار از لارستان
نام رسانه : عصر لارستان (چاپی ، هفته نامه)
پورشمسی، عادل

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :