انتخابات نمایندگی مدیران مسئول در هفدهمین دوره هیأت نظارت بر مطبوعات

شناسه نامزد : 976
کد ملی : 239####988
نام خانوادگی : اشرافی
نام : مرتضی
تاریخ تولد : 1362/06/22
میزان تحصیلات : دکترا علوم سیاسی از آکادمی علوم تاجیکستان
نام رسانه : پژوهش نامه تاریخ، سیاست و رسانه (چاپی ، فصلنامه)
اشرافی، مرتضی

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :