انتخابات نمایندگی مدیران مسئول در هفدهمین دوره هیأت نظارت بر مطبوعات

شناسه نامزد : 742
کد ملی : 209####744
نام خانوادگی : رضی کنیمی
نام : مهدی
تاریخ تولد : 1367/05/09
میزان تحصیلات : کارشناسی کامپیوتر از هدف ساری
نام رسانه : مازند ورزش (الکترونیک - برخط ، پایگاه خبری)
رضی کنیمی، مهدی

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :